Tuesday

DAFTAR KEGAGALAN

daftar kegagalan
Dibawah ini adalah daftar kegagalan seseorang yang semasa hidupnya mengalami banyak tantangan dan badai.


 • 1813 – ia mengalami kebangkrutan dalam usahanya 
 • 1832 – ia menderita kekalahan dalam pemilihan kepala daerah tingkat lokal 
 • 1833 – ia kembali menderita kebangkrutan 
 • 1835 – istrinya meninggal dunia 
 • 1836 – ia menderita tekanan mental sedemikian rupa, sehingga hampir saja masuk rumah sakit jiwa 
 • 1837 – ia menderita kekalahan dalam suatu kontes pidato 
 • 1840 – ia gagal dalam pemilihan anggota senat Ameika Serikat 
 • 1842 – ia menderita kekalahan untuk duduk didalam konggres merika Serikat 
 • 1848 – ia kalah lagi di konggres Amerika Serikat 
 • 1855 – ia gagal lagi di senat Amerika Serikat 
 • 1856 – ia kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden 
 • 1858 – ia kalah lagi di senat Amerika Serikat 
 • 1860 – ia akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat 

Siapakah dia? Namanya Abraham Lincoln. 

Mungkin kalau orang lain yang mengalami demikian banyak kegagalan mungkin ia sudah mundur secara teratur. Tetapi Abraham Lincoln maju terus, kata mundur sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Akibatnya, setelah semua kegagalan ia dapati, ia kemudian mencapai suatu sukses yang luar biasa.